Mina tjänster

Dramaövningar, föreställningsarbete, forumspel och värderingsövningar, röst och rörelse, scenisk gestaltning, scenografi, mask och kostym, dramaturgi och regi och presentationsteknik.

Jag arbetar inom Grund- och gymnasieskolan, Skapande skola, Särskola och daglig verksamhet.

Jag har lärarexamen/lärarlegitimation, vid Malmö Högskola, avsedd för pedagogisk verksamhet i gymnasieskolan Estetiska programmet 180 p.

Drama och teaterövningar
Dramaundervisningen är inriktad mot mål och tema som t.ex. – stärka gruppen, den enskilde deltagaren. Ämnen att arbeta utifrån kan vara kamratskap, tonårsliv, kärlek eller dyl.

Föreställningsarbete
• Från idé till färdig föreställning dvs skriver egna manus och gestaltar detta.
• Vi sätter upp en föreställning utifrån ett manus.

Forumspel och värderingsövningar
Ett sätt att arbeta med konfliktlösning, det är inte teater.
Pedagogiken går ut på att förvandla åskådaren från passiv varelse till att vara aktivt medskapande – att bli HUVUDROLLSINNEHAVARE i sitt eget liv.
Forumspel och värderingsövningar ger möjlighet att träna sig inför verklighetens konflikter, förbereda sig för framtiden.

Röst och rörelse
Talekonsten är inte medfödd, man kan inte ärva den från sina föräldrar den måste förvärvas. Det betyder att alla kan bli bra genom övning.
När använder du din röst medvetet?
Vad har du för hinder?
När är det jobbigt att använda den?
När är det lätt att använda den?

Scenisk gestaltning
Här undervisar jag i improvisation, bejakningsövningar och rollanalys.

Scenografi, mask och kostym
Utifrån en analys av en pjäs skapas rummet, miljön som historien utspelar sig i.
Masken dvs. smink, håruppsättningar o dyl. och kostymen ska bilda en helhet med scenografin.
I ämnet finns momenten budget, ansvarsfördelning och tillverkning.

Dramaturgi och regi
Jag lär ut grunderna i för att skapa egna och bearbeta andras dramatiska texter.
Samt grunderna i att regissera, kunskaper i att samarbeta och leda andra.

Presentationsteknik
Våga tala inför en grupp människor.
Man hamnar alltid i situationer när man ska prata inför andra. Hur kan man förbereda sig inför ett framträdande.
Jag jobbar med övningar som syftar till att bli medveten om vad våra kroppar sänder ut för signaler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Dramapedagog